13922411224

15989225077

FR-4环氧板加工件


绝缘板加工:切割、雕刻、锣、铣等精加工。如皮套用支撑板、电池组包装用环氧板、磁环垫片、绝缘隔板、变压器绝缘板、电器设备绝缘板、电木板治具夹具等。